Split TVA: OUG 23/2017 actualizata prin Legea 275/2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. ART. 1 În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) Codul fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, … Continue reading Split TVA: OUG 23/2017 actualizata prin Legea 275/2017