Sponsorizari in 2019

Legea nr. 30/2019 introduce noi prevederi cu privire la sponsorizările efectuate, cu aplicabilitate de la 1 aprilie 2019, urmând să fie constituit un Registru al entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale și, prin urmare, doar pentru sponsorizările efectuate către entități înscrise în acest registru se va putea beneficia de credit fiscal la calcularea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se va organiza de ANAF, urmând să fie publicată o procedură în acest sens. Înscrierea în registru se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

– desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;

– și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;

– nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

– a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;

– nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s