Microgrant 2020 – grant direct în valoare de 2.000€, echivalentul in lei acordat sub formă de sumă forfetară firmelor fara salariati la 31.12.2019

Solicitanți eligibili:

 1. întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 2. PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. IMM1;
 3. PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz, care va fi stabilită la nivelul ghidului solicitantului.

Rata de cofinanțare: – 0%;

Activități eligibile:

 1. Achiziția de stocuri de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii  de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 2. Plata datoriilor curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. Plata chiriei pe bază de contract încheiat;
 4. achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 5. achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS – CoV- 2;
 6. achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 7. achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 8. plata datoriilor către bugetul statului.

Durata de implementare a proiectelor:

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 de luni şi se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 12 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

Procesul de selectie:

Procesul de evaluare și selecție se va efectua pentru majoritatea activităților automatizat din punct de vedere al eligibilității beneficiarului, iar valoarea grantului se va calcula în urma interogării bazelor de date care conțin informații în acest sens

Astfel, evaluarea se va efectua automatizat prin intermediul platformei IT, iar selecția, pe principiul primul venit, primul servit.

CAEN-uri eligibile firme: toate

CAEN-uri eligibile PFA:

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811Tipărirea ziarelor
1812Alte activități de tipărire n.c.a.
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814Legătorie și servicii conexe
1820Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811Activități de editare a cărților
5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813Activități de editare a ziarelor
5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819Alte activități de editare
5821Activități de editare a jocurilor de calculator
5829Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914Proiecția de filme cinematografice
5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010Activități de difuzare a programelor de radio
6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312Activități ale portalurilor web
6391Activități ale agențiilor de știri
6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311Activități ale agențiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media
7320Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410Activități de design specializat
7420Activități fotografice
7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510Învățământ preșcolar
8520Învățământ primar
8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553Școli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de învățământ n.c.a.
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003Activități de creație artistică
9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102Activități ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9313Activități ale bazelor sportive
9319Activități ale cluburilor sportive
9321Bâlciuri și parcuri de distracții
9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s