Analiza si consultanta fonduri:

 • identificam oportunitati de finantare nerambursabila cu fonduri europene si guvernamentale;
 • gasim solutii complete pentru accesarea de fonduri analizand situatia financiara a companiei, cat si contextul economic;
 • evaluam eligibilitatea clientului si a planului de afaceri;
 • implementam si monitorizam proiectul;
 • prezentam o diversitate de idei si know-how in relatia cu clientii;
 • gasim rapid solutii pentru orice problema;
 • elaboram proiecte de dezvoltare si solutii de management;
 • avem o rata de aprobare de 100% pentru proiectele depuse;

Contabilitate si audit:

 •  înregistrarea documentelor justificative: facturi intrări, facturi ieşiri, chitanţe, bonuri fiscale, extrase cont, registru casă;
 • întocmirea balanţei de verificare lunară;
 • depunerea declaraţiilor lunare, trimestriale, anuale la autorităţile competente , în termenele legale;
 • informarea beneficiarului cu privire la obligaţiile ce îi revin faţă de bugetul statului;
 • prezentarea împreună cu beneficiarul la controalele fiscale organizate de autorităţile competente;
 • întocmirea statelor de plată în baza datelor furnizate de beneficiar privind salariaţii;
 • întocmirea/ modificarea contractelor individuale de muncă, respectiv orice proceduri legate de salariaţi ( ex. concedii medicale, concedii odihnă, concedii fără plată , acte adiţionale , adeverinţe , etc);
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare aferente salariaţilor la autorităţile competente;
 • prezentarea împreună cu beneficiarul la controalele organizate de ITM;

Consultanţă fiscală:

 • clarificarea oricărei speţe contabile;
 • oferire suport pentru înţelegerea contabilităţii adaptate specificului activităţii firmei;
 • prezentarea contabilă şi fiscală a situaţiei firmei;
 • aducerea la cunostinţă a modificărilor fiscale/legislative care vizează sfera de activitate a firmei;

Servicii de infiintari, mentiuni, inchideri firme